Spisová služba I.

Kód: GORSSL05
Značka: GORDIC
4 000 Kč –10 %
iStock 177442187
4 000 Kč –10 % 3 600 Kč / osob 3 600 Kč včetně DPH
Připravujeme...

Metodické školení; kurz s akreditací Ministerstva vnitra.

Kurz je zaměřen na získání základního přehledu o metodice, legislativě i o praktickém výkonu spisové služby.

Pro přípravu Osvědčení uveďte do poznámky k objednávce jména osob, které se kurzu účastní.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Účastníci kurzu se seznámí s terminologií a se správným právním ukotvením problematiky.

Kurz se zaměřuje na objasnění základních požadavků právního řádu na správu dokumentů organizace (zákon 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, vyhláška 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby) a včetně přehledu aktuálních změn a novel.

Účastníci budou provedeni typizovaným životním cyklem dokumentu od příjmu podání až do skartačního řízení. Kurz je proložen příklady z praktického výkonu spisové služby různých původců.

Absolvováním kurzu získají účastníci základní přehled o metodice, právním řádu i o praktickém výkonu spisové služby.

Kurzu byla Ministerstvem vnitra udělena akreditace č. AK/PV/287/2019 a AK/VE-167/2019.

Prodávající si vyhrazuje právo v případě malého počtu účastníků kurz zrušit.

Obsah:         

 • Spisová služba obecně
  • pojem, úloha, smysl, význam
 • Spisová služba jako páteřní systém organizace
  • důvěryhodný systém, vazba na jiné informační systémy
 • eGovernment
  • pojem, cíle, aktuální stav
 • Legislativa spisové služby
  • ukotvení, přehled základní národní (zákon 499/2004 Sb., vyhláška 259/2012 Sb.) i mezinárodní legislativy (GDPR, eIDAS), dopady na výkon spisové služby
 • Spisový řád
  • účel, význam a vztah k dalším interním normám a ostatním agendám
 • Životní cyklus dokumentů
  • od podatelny do skartačního řízení
 • Příjem dokumentů, podatelna, základní evidence, číslo jednací
  • terminologie a povinnosti, legislativní ukotvení, význam, různé způsoby příjmu dokumentů, datové schránky
 • Oběh dokumentů, předávání
  • vysvětlení terminologie, legislativa, důvody a důsledky, osobní zodpovědnost
 • Vyřizování dokumentu, tvorba spisu
  • vysvětlení činností, terminologie a legislativy
  • vyhotovování dokumentu, elektronické podpisy, pečetě
 • Odeslání dokumentu, vyřízení a uzavření spisu, spisové znaky
  • vysvětlení činností, terminologie a dotčené legislativy různé způsoby odeslání, datové schránky
 • Spisovna, skartační řízení
  • co dál s vyřízeným dokumentem / spisem, vysvětlení činností, terminologie a legislativy
 • Souhrn, otázky, diskuze

Doplňkové parametry

Kategorie: Spisová služba
Termín konání:
Místo konání: Italská 1800/35, Praha 2
Lektor: Ing. Miroslav Čejka (GORDIC)
Akreditace: MV ČR
Osvědčení o účasti: Ano
Závěrečný test: Ne
DPH: Jedná se o osvobozené plnění podle § 57 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.