Spisová služba II.

Kód: GORSSL06
Značka: GORDIC
4 000 Kč / osob 4 000 Kč včetně DPH
Připravujeme...

Metodické školení; kurz s akreditací Ministerstva vnitra.

Kurz je zaměřen na získání základního přehledu o metodice, legislativě i o praktickém výkonu spisové služby.

Pro přípravu Osvědčení uveďte do poznámky k objednávce jména osob, které se kurzu účastní.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Kurz věcně navazuje na kurz „Spisová služba I.“. Cílem je prohloubit znalosti účastníků ve významu, přínosech a praktické realizaci spisové služby v organizaci, s důrazem na elektronicky vedenou spisovou službu. Absolvováním kurzu získají účastníci detailnější znalosti o metodice, legislativě i o praktickém výkonu spisové služby.

Účastník se seznámí s další potřebnou terminologií a s legislativním ukotvením probírané problematiky (zákon 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, vyhláška 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby), včetně ukotvení v mezinárodním právu a standardech. Účastníci budou detailněji seznámeni s životním cyklem dokumentu od příjmu podání až do skartačního řízení s důrazem na oblasti, které rozvinou a doplní znalosti z předchozího kurzu (práce s digitálními dokumenty, e-podepisování, GDPR, ukládání ve spisovně, skartační řízení atp.). Kurz je proložen příklady z praktického výkonu spisové služby různých původců. 

Kurzu byla Ministerstvem vnitra udělena akreditace č. AK/PV/287/2019 a AK/VE-167/2019.

Prodávající si vyhrazuje právo v případě malého počtu účastníků kurz zrušit.

Obsah školení:

 • Zodpovědnost za výkon spisové služby
  zodpovědnosti, dohledový a kontrolní systém
 • Spisová služba jako dlouhodobě důvěryhodný systém organizace
  dlouhodobá udržitelnost a důvěryhodnost systému a dat (dokumentů)
 • Legislativa spisové služby v kontextu EU
  ukotvení v systému národního a mezinárodního (EU) práva a standardů, best practice, praktické dopady na výkon spisové služby
 • Spisový řád a životní cyklus dokumentů
  od podatelny do skartačního řízení, s důrazem na úzká místa a opomíjené činnosti a oblasti
 • Příjem digitálních dokumentů
  konverze dokumentů, kontrola e-podpisů, e-pečetí a časových razítek, řešení nestandardních stavů
 • Oběh dokumentů a přístupová práva
  přístupová práva a osobní zodpovědnost, odlišnosti přístupu k analogovému a digitálnímu dokumentu
 • Práce s digitálním dokumentem, autentizační prvky
  dokument „kterým se právně jedná“ a jeho autentizační prvky, použití e-podpisu, e-pečetě a časového razítka; konverze, převod a změna datového formátu; výstupní datové formáty; verze a komponenty
 • Jmenný rejstřík, GDPR
  práce s osobními údaji, legislativa, využití jmenného rejstříku
 • Vyřizování dokumentu, typový spis
  význam a smysl digital-born; typový spis – pojem, smysl a použití
 • Odeslání digitálního dokumentu, hybridní pošta
  další možnosti odesílání digitálního dokumentu, hybridní pošta
 • Činnosti při uzavření spisu
  kontrola metadat a datových formátů, skartační režimy a kolizní stavy, použití spouštěcí události
 • Uložení a elektronické skartační řízení
  důvěryhodné uložení dokumentů, správa formátů a metadat, zápůjčky, elektronické skartační řízení a spolupráce s archivem, odmazání dat
 • Souhrn, otázky, diskuze

Doplňkové parametry

Kategorie: Spisová služba
Termín konání:
Místo konání: Italská 1800/35, Praha 2
Lektor: Ing. Miroslav Čejka (GORDIC)
Akreditace: MV ČR
Osvědčení o účasti: Ano
Závěrečný test: Ne
DPH: Jedná se o osvobozené plnění podle § 57 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.